Årsmelding 2015

Årsmøtet ble arrangert i Ringebu Ungdomssenter fredag 10.april kl 19.00. 43 personer skrev under på protokollen. Marita Brandstadmoen sto for det kunstneriske innslaget. Det faglige innslaget var om Rune Amruds kunstneriske virke v) Einar Høystad og Jon Ødegård.

Etter årsmøtet i 2015 har styret hatt denne sammensetningen:

Leder: Olaug Widme
Nestleder: Kjell Hovde
Kasserer: Bjørg Avlestuen
Sekretær: Åge Knuts
Styremedlemmer: Gudveig Hjelle og Runar Stenumgard
Varafolk til styret: Gudbrand Berg, Guri Haugstad Rønningen og Odd Arne Furusæter
Revisor: Hans M. Hjelstuen
Redaktører for Hemgrenda: Åge Knuts og Jon Ødegård
Valgkomite: Jon Ødegård, Bodil Dahl og Terje Gunstad
Varamedlem til valgkomiteen: Torbjørn Torgersen

Regnskapet er ført av Snøhetta regnskap v)Roald Smestad, og gjelder for kalenderåret 2015. Årsmeldinga følger også kalenderåret. Styret har hatt 10 styremøter og behandlet 83 saker. Medlemstallet er nå på vel 700.

Arbeidsgrupper i laget

 1. Gotisk gruppe. Leder Halvor Aaby. På grunn av arbeidet med Ringebu Heim og folk, har det ikke vært aktivitet i gruppa i meldingsåret.
 2. Slektsgranskning. Ingen egen gruppe, men Knut Kvernflaten hjelper de som henvender seg til laget for å finne slekt fra både inn- og utland.
 3. Bildegruppa. Gruppas faste mannskap består av Knut Olafsen, Gudveig Hjelle og Kjell Hovde. De møtes fast en gang i uka og scanner og registrerer bilder. Programmet de bruker er Primus. Dette er et program for digitalisert lagring av fotografier. Ringebu Historielag fungerer som en underavdeling av Gudbrandsdalsmusea.
 4. Skolesamlinga. Innsamling og registrering fortsetter i den grad det kommer nye gjenstander til. Gjenstandene er plassert ved gymnastikksalen på Ringebu skole og er registrert med gruppe, navn og nr, slik at det er et oversiktlig kartotek. De som står for dette arbeidet er Anne Thea Høye Olafsen og Knut Olafsen.
 5. Gruppe for temautstilling. Denne består av Anne Thea Høye Olafsen og Knut Olafsen, Liv Jorunn Braastad, Bjørg Aarnes, Astrid Fretheim, Kristine Berg, Marie Ødegård Hagen, Torveig Dahl og Olaug Widme. Gruppa arbeider med en utstilling av skolene i Ringebu fram til ca 1940. Utstillinga skal være i Vognskjulet i Ringebu Prestegard.
 6. Registrering av rosemaling. For meldingsåret har det vært liten aktivitet i gruppa. Noe skyldes sykdom, men også det at mye av menneskelig ressurs går til annet arbeid i laget.
 7. Hemgrenda Boknemnd. I tillegg til redaktørene Åge Knuts og Jon Ødegård har nemnda bestått av: Ola Hauge, Atle Aarnes, Knut Kvernflaten, Einar Høystad, Anne Berit Skogvang, Per Åsmundstad.
 8. Ringebu- Heim og folk, Boknemnd. I tillegg til forfatter Halvor Aaby og redaktør Jon Ødegård har nemnda bestått av: Hans Bø, Ola Hauge, Asbjørn Haverstad, Einar Høystad, Lauritz Kleven, Per Otto Morken, Knut Olafsen, Halldis Myhre Tvete og Marit Aaløkken. Boknemnda har hatt mange møter.

Bøker

Hemgrenda kom i november. På grunn av mye stoff som burde være med i denne utgaven, ble boka utvidet til 176 sider, inkludert årsmeldinga. Boka ble innbundet i Skien, og Trykkeri 007 i Aurskog stod for trykkinga. Prisen var på 180 kr. Pakkedagen var i Kaupanger tirsdag 17.november. Salgskorpset (grendemennene) fikk bøkene sine, og boka har solgt godt. Boka fikk omtale i lokalavisene.

Ringebuboka: Den tredje boka av Ringebu - Heim og folk bind 3-Vålebru kom i november 2015, men litt etter Hemgrenda. Boka er i A-4 format, på vel 300 sider. Boka ble solgt av samme salgskorps som Hemgrenda i tillegg til Ringebu Libris. Boka har solgt godt.

Tingbok for Ringebu: Ingen aktivitet i meldingsåret.

Turer:

 1. Det ble arrangert tur til Rogaland med vel 30 deltagere. Turen var svært vellykket, takket være Mia Hviding og Einar Høystads grundige planlegging og opplegg.
 2. Tur til Fossehuset på Atna for tillitsvalgte lørdag 16.august. Omvisning på Fossehuset og middag på Atnasjø kafe.
 3. Laget inviterte til en tur til Mammuthuset på Hamar, men på grunn av liten interesse, ble ikke turen gjennomført.

Kulturarrangement

Kulturkvelden ble avviklet på Venaheim, med Venabygd som tema. Arne B. Johansen kåserte om gullgravere fra Venabygda. Det var mye sang og musikk. Olaug Widme ledet kvelden. Det ble en vellykket kveld.

Representasjon

Laget var representert på årsmøtet til Dølaringen og Gudbrandsdal Historielag. Laget var representert på Døladag på Maihaugen 14.juni. Folk fra garder som hadde avstått hus til Maihaugen, var invitert. Fra Ringebu var det Mytting, og flere fra familien var der.

Annet

Det arbeides nå med hjemmeside for laget. Hovedansvarlig er Knut Forkalsrud.

Økonomisk situasjon

Den økonomiske situasjonen er god. Viser ellers til regnskapet.

Styret takker alle tillitsvalgte og medlemmer for godt samarbeid i året som gikk.

Fåvang, 15.03.16
Olaug Widme