Innkalling til årsmøte 2016

Tirsdag 12.april 2016 kl 19.00 i Sør-Fåvang Grendehus

Sakliste:

 1. Åpning, velkommen til møtet

 2. Godkjenning av innkalling og sakliste

 3. Valg av møteleder

 4. Årsmelding

 5. Regnskap

 6. Valg

 7. Kaffeservering

 8. Kunstnerisk innslag

 9. Arbeidsplan for 2016

 10. Kort orientering om historielagets tur til Krakow v) Gudveig Hjelle

 11. Faglig innslag : Fra Sør-Fåvang skole til Sør-Fåvang Grendehus v) Liv Jorunn Braastad

Vel møtt!

Fåvang, 15. 03. 2016

Styret