Skoleutstilling i Vognskjulet

Utstillinga er tenkt å være en temautstilling om skolen i Ringebu i tidsrommet fra Kong Kristian VIs Forordning om skoler på landet av 25.januar 1739 og fram til 1940, altså ca 200 år.

Skolegjenstander

Siden utstillinga har denne tidsbegrensninga, er det lagt vekt på å bruke skolegjenstander som er så tidsriktige som mulig. De fleste tingene er kommet fra bygda og de nedlagte skolene. I starten var skolen en kristendomsskole, og materiellet bestod av bibelske bøker og etter hvert en del kart og plansjer. Derfor finner du en del kristendomsbøker.

Utover på 1800- og 1900-tallet var utstyret fremdeles sparsomt, men det kom etter hvert noen flere fag og noe mer utstyr etter som det også kom flere lover for skolen med nye krav, og skolen gikk over til å være en samfunnsskole, mer enn en kristendomsskole.

Du finner et eksemplar av en koffert som en omgangsskolelærer har brukt. Noen kjenner sikkert igjen dobbeltpulten med skrå plate. Griffeltavla og griffelen er på plass. Det er gamle pennaler og lesebøker. Materiell til fysikkundervisninga finner du, samt pennesplitter, blekkhus og blekkflasker og selvfølgelig gamle lærebøker, enkelte med bokpapiret på der navnet til brukerne står skrevet. Spyttebakken er der og et salmodikon, samt trefigurer til å tegne etter. Dette er noe av det du vil finne på utstillinga.

Bilder

I tillegg til skolegjenstander og undervisningsmateriell er det gjort i stand en samling bilder fra skolene som var i bygda i aktuell tidsperiode, pluss bilder av skoleklasser i tilknytning til disse. Det er interessant å se personene og klærne de brukte. Noen kan kanskje gjenkjenne familielikheter også. De fleste personene på bildene er det navn på.

Her tror vi de besøkende vil finne noe av interesse, noe som gjenkaller minner hos noen og være gjenstand for undring hos andre.

Til utstillinga vår i Ringebu Prestegard fekk vi stønad frå Stiftinga G-Kultur med 5.000 kr. Sjå meir om G-Kultur på www.g-kultur.no.

Søre Venabygd skule, i klasserommet 1926/27