Tur til Godlien

Med dette inviteres du til å oppleve roen i det gamle huset i Godlien, Fåvang søndag 26.06.

Alle ting i huset er intakt

Det blir informasjon om garden og huset, og det blir kaffeservering

Møt fram oppe ved Rønningen kl 11.Turen er åpen for alle

Pga noe begrenset parkering ber vi om samkjøring

Velkommen

Styret