Kirker i glemselens slør

Vi har fått henvendelse av forfatteren Dag Bertelsen angående en bok han har skrevet og publisert på eget forlag. Boka var lansert på Lokalhistorisk Institutt 26. september 2016.

Bokea "Kirker i glemselens slør" setter søkelys på det norske kirkelandskapet i middelalderen og stiller spørsmålstegn ved rådende oppfatninger både om dokumenterte kirker og om de mange indikasjonene som finnes på udokumenterte kirker. En rekke slike indikasjoner er nevnt i Lokalhistoriewiki sortert på fylker og kommuner. Bokea argumenterer for at mange av disse indikasjonene kan ha hold i virkeligheten.

Mer informasjon om innhold og bestilling av boken fås ved henvendelse til forfatteren på epost: dag.bertelsen@ntebb.no.