Hemgrenda årgang 40

Hemgrenda feirer nå sin 40. årgang. Starten in 1977 var et hefte på 67 sider med Jon Ødegård og Per Åsmundstad som spente redaktører. Her litt fra forordet:

«Det var på vona gjort», sa mannen, han skaut etter måna. Utgjevarane av årsskriftet Hemgrenda vil seie det same. Difor vil vi beda dei som les det om å sjå på Heimgrenda som ei prøve. Det er ingen som kan garantere at skriftet vil koma ut årvisst sjølv om vi denne gongen har hatt meir enn nok stoff.

Siden det har det vært god oppslutning og ny bok hvert år. Totalt disse åra har det blitt 4850 sider lokalhistorisk stoff, fordelt på I alt 332 forskjellige forfattere.

Meininga var å få med litt av kvart frå ymse deler av bygda, og da helst på ein måte som folk flest set pris på. Hemgrenda gjer ikkje krav på å vera vitskapleg. Skriftet er stort sett skrivi og redigert av amatørar. Språkleg har vi prøvd å la forfattarane stå heilt fritt. Sume skriv dialekt, andre normaliserer i den lei som fell naturleg.

Per gikk av som redakør i 2009. I 2014 ble Åge Knuts ansatt som medredaktør. Årets bok er på 160 sider med mye stoff å velge i. Største artikkelen i år er om Fåvang kirke.