Innkalling til årsmøte 2017

Torsdag 30. mars 2017 kl 19.00 på Høgvang i Brekkom

Etter vanlige årsmøtesaker blir det lokalhistorisk foredrag av krigshistoriker Hans Olav Haugen:

Lærerinnen som åpnet fluktruten til Sverige

Det er en beretning om Ingebjørg Slettens innsats som flyktninglos for 15 soldater den 10. mai 1940 til fots fra Gausdal over fjellet tvers over Østerdalen og inn i Sverige, en flukt på til sammen 14 dager.

Sakliste

  1. Åpning, velkommen til møtet

  2. Godkjenning av innkalling og sakliste

  3. Valg av møteleder

  4. Årsmelding

  5. Regnskap

  6. Valg

  7. Arbeidsplan for 2017

  8. Kaffeservering

  9. Foredrag

Vel møtt!

Fåvang, 08. 03. 2016

Styret