Årsmelding 2016

Årsmøtet ble arrangert i på Sør-Fåvang grendehus tirsdag 12. april kl 19.00. 41 personer skrev under på protokollen. Anne Tromsnes sto for det kunstneriske innslaget. Det faglige innslaget var ”Fra Sør-Fåvang skole til Sør-Fåvang grendehus” ved Liv Jorunn Braastad.

Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt denne sammensetningen:

Leder: Olaug Widme
Nestleder: Kjell Hovde
Kasserer: Bjørg Avlestuen
Sekretær: Åge Knuts
Styremedlemmer: Gudveig Hjelle og Runar Stenumgard
Varafolk til styret: Gudbrand Berg, Guri Haugstad Rønningen og Odd Arne Furusæter
Revisor: Hans M. Hjelstuen
Redaktører for Hemgrenda: Åge Knuts og Jon Ødegård
Valgkomite: Terje Gunstad, Bodil Dahl og Else Borgen
Varamedlem til valgkomiteen: Torbjørn Torgersen

Regnskapet er ført av Snøhetta regnskap v)Roald Smestad, og gjelder for kalenderåret 2016. Årsmeldinga følger også kalenderåret. Styret har hatt 10 styremøter og behandlet 77 saker. Medlemstallet er nå på godt over 700 og øker litt etter hvert.

Arbeidsgrupper i laget

  1. Gotisk gruppe. Leder Halvor Aaby, er opptatt med Ringebu Heim og folk, så derfor har det ikke vært aktivitet i gruppa i meldingsåret.
  2. Slektsgranskning. Knut Kvernflaten, Wenke Horten og Ole-Jon Moastuen hjelper de som henvender seg for å finne slekt fra både inn- og utland.
  3. Bildegruppe. Gruppas mannskap består av Knut Olafsen, Gudveig Hjelle og Kjell Hovde. Oddveig Borgedal kom inn i gruppa i løpet av året. De møtes fast en gang i uka og scanner og registrerer bilder. Programmet de bruker er Primus. Dette er et program for digitalisert lagring av fotografier. Ringebu Historielag fungerer som en underavdeling av Gudbrandsdalsmusea.
  4. Skolesamling. Innsamling og registrering fortsetter i den grad det kommer nye gjenstander til. Gjenstandene er plassert ved gymnastikksalen på Ringebu skole og er registrert med gruppe, navn og nr, slik at det er et oversiktlig kartotek. De som står for dette arbeidet er Anne Thea Høye Olafsen og Knut Olafsen.
  5. Gruppe for temautstilling. Denne har bestått av Anne Thea Høye Olafsen og Knut Olafsen, Liv Jorunn Braastad, Bjørg Aarnes, Astrid Fretheim, Kristine Berg, Marie Ødegård Hagen, Torveig Dahl og Olaug Widme. Gruppa ferdigstilte utstilling av skolene i Ringebu fram til ca 1940 i Vognskjulet i Ringebu Prestegard. Utstillinga stod oppe i hele sesongen.
  6. Hemgrenda, Boknemnd: I tillegg til redaktørene Åge Knuts og Jon Ødegård har nemnda bestått av: Ola Hauge, Atle Aarnes, Knut Kvernflaten, Einar Høystad, Anne Berit Skogvang, Per Åsmundstad. Leder i laget er også med.
  7. Ringebu- Heim og folk, Boknemnd: I tillegg til forfatter Halvor Aaby og redaktør Jon Ødegård har nemnda bestått av: Hans Bø, Oluf Dalbak, Ola Hauge, Kjell Johnsen, Ole Odlo, Anne Thea Olafsen, Knut Olafsen, Olaug Widme, Halldis Myhre Tvete og Marit Aaløkken. Boknemnda har hatt mange møter.

Bøker

Hemgrenda kom i november. Boka er på 160 sider, inkludert årsmeldinga. Boka ble innbundet i Skien, og Trykkeri 007 i Aurskog stod for trykkinga. Prisen var på 180 kr. Pakkedagen var i Kaupanger torsdag 17.11. Salgskorpset fikk bøkene sine, og boka har solgt godt. Boka fikk omtale i lokalavisene. Det er godt salg av boka.

Ringebuboka: Den fjerde boka av Ringebu - Heim og folk bind 4 - Vekkom kom i november. Boka er i A-4 format, på vel 481 sider inkludert register. Boka ble solgt av samme salgskorps som Hemgrenda i tillegg til Ringebu Libris. Boka fikk omtale i avisene. Det er godt salg av boka.

Tingbok for Ringebu: Ingen aktivitet i meldingsåret.

Turer

  1. Den 01.09.-05.09. ble det arrangert tur til Krakow med 17 deltagere. Turen var svært vellykket.
  2. Søndag 26.06. var det besøk/markvandring i Godlien der vi fikk orientering ved Atle Aarnes og Torveig Dahl. Vi var også inne i det gamle huset og lot oss imponere av alle gamle ting som var satt i stand der.
  3. Søndag 28.08. var tillitsvalgte på tur til Utvandrermuseet på Stange. Kulturarrangement/æresmedlemmer: Kulturkvelden ble arrangert på Kjønås skole den 05.06. Jon Ødegård viste bilder og fortalte om Ådalan. Han orienterte også om Kjønås skole. Det var diktlesning, sang og musikk. Svært stort frammøte. Anne Thea og Knut Olafsen ble utnevnt til æresmedlemmer.

Representasjon

Den 23.04 var laget vertskap for årsmøtet til Dølaringen og Gudbrandsdal Historielag i Ringebu Prestegard.

Den 27.01. var laget representert på Gudbrandsdalsseminaret på Maihaugen.

Annet

Den 28.06. tok laget i mot besøk i Ringebu Prestegard fra Gudbrandsdalslaget i Amerika. Det ble orientert om bygdebøkene våre. Laget har deltatt i forbindelse med planene om flytting til Innovasjonssenteret.

Hjemmesida ble oppretta, og mange personer er innom der. Sida genererer en del aktiviteter.

Økonomisk situasjon: Den økonomiske situasjonen er god. Viser ellers til regnskapet.

Styret takker alle tillitsvalgte og medlemmer for godt samarbeid i året som gikk.

Fåvang, 08.03.17
Olaug Widme