DNA i slektsgranskning

Fra Statsarkivet på Hamar:

Onsdag 29. mars er Vang historielags slektsforum og Sør-Østerdal slektshistorielag på lesesalen for å hjelpe slektsgranskere, og kl. 18 vil det være et foredrag med Trond Bækkevold. Foredraget handler om hvordan man kan bruke DNA i slektsforskning - muligheter og begrensninger. Etikk og personvern.