Temakveld i Ringebu Prestegard

Torsdag 27. april kl. 19.00

Arkeolog Henriette Aasen kåserer om «Arkeologien ved Ringebu stavkirke - hva vet vi om bosetning og aktivitet i området?»

Inngang – Kaffe og kaker

Om foredragsholderen

Henriette Aasen, er arkeolog ved avdeling for Kulturarv i Oppland fylkeskommune. Hun har ansvar for forvaltningssakene i Ringebu kommune og har fulgt registreringsprosjektene omkring Ringebu stavkirke de siste årene.

Introduksjon

Ringebu stavkirke, men også andre kulturminner, peker ut dette området som interessant sted både i førhistorisk tid og i middelalder. Hvilke arkeologiske undersøkelser har vært utført her, og hva kan funnene og kulturminnene fortelle om menneskene som bodde her eller besøkte grenda med den flotte stavkirka? Det orienteres om arkeologiske registreringer og resultatet av granskingene.