Et lokomotiv innen lokalhistorisk arbeid

Historielaget hadde kulturkveld 18. juni, denne gangen i Kaupanger. Halvor Aaby ble hedret med Kongens fortjenestemedalje som ble delt ut av fylkesmann Sigurd Tremoen. Varaordfører Kristin Teigen overrakte blomster fra kommunen, sist og ikke minst ble Halvor utnevnt til æresmedlem i Ringebu Historielag. Salen var pent pyntet og mange mennesker hadde møtt opp, ja salen var full, alle stoler opptatt og en måtte dekke til nytt bord bak i salen. Det var musikalske toner fra Ringebuoktetten, Per Otto Morken, Vidar Dalbakk og Per Odden, Sigrid Aarnes fra kulturskolen, Randi Marie Steig Solås, sangduoen Bjørg Nygård og Magne Bekkemellom. Til slutt et interessant foredrag av Jon Ødegård, som kåserte om Bertrand Narvesen. En høytidelig og koselig kveld.

Det blir mye å ramse opp alt Halvor Aaby bidrar med til historielaget. Er par ting å trekke fram er at han har vært primus motor for gotisk gruppa i mange år. Storverket Heim og Folk er det største prosjektet i disse dager.

Alle bilder fra Knut Olafsen.

Bjørg Lavik står bak den flotte borddekorasjonen
Fylkesmannen kunngjør en overraskelse
Halvor og Sigurd Tremoen
Kristin Teigen, Halvor og Sigurd Tremoen
Halvor utnevnes til æresmedlem i historielaget
Halvor
Varaordfører Kristin Teigen, Olaug Widme, Halvor Aaby og fylkesmann Sigurd Tremoen
Varaordfører Kristin Teigen, Olagu Widme, Halvor Aaby og fylkesmann Sigurd Tremoen
Makalause Halvor