Tur til Lom

Styret og de mest aktive i gruppene med ledsagere reiste på tur til Lom Bygdamuseum i August. Det be også et besøk på Norsk Fjellmuseum. Her er bilder fra Knut Olafsen.

Glømsdals-stugu
Lom Bygdamuseum
Deltakere fra Ringebu Historielag
Urtehagen