Logo for Historielaget

Historielaget har nedsatt en komite som skal arbeide for å finne fram til en funksjonell logo for laget. Den skal kunnne bruke både på bøker, konvolutter og stempel. Den må være enkel, men beskrivende for et historielag. Er det kanskje noen som har lyst til å komme med idéer? I så fall send dem gjerne til post@ringebu-historielag.no

Komitén består av Ragnhild Borgen Hauge, Torbjørn Torgersen og Henning Olstad.

For ordens skyld, lekehesten til venstre er ikke en offisiell logo. Den er hentet fra omslaget til Bygda Vår (1976) og representerer en lekehest fra Nigard Segelstad i Fåvang, skåret av Kristen Erlandsen Listad (1726-1802). Denne er i dag i de Sandvigske Samlinger, tegnet av Leif Løchen.