Lokalhistoriske tema hos Ringebu Rotaryklubb

Ringebu Historielag har et samarbeid med Ringebu Rotaryklubb når det gjelder arrangement som er relatert til lokalhistoriske tema. Nedenfor ei oversikt over arrangement i januar 2019, tilsendt av sekretær Halvor Aaby.

8. januar: Gutorm Aarnes forteller om boka si og Stavsmart’n.

22. januar: Hans Dalberg orienterer om bedrifta og hvorfor den flytta fra G-sport til Sport 1.

29. januar: Rektor ved Ringebu Folkehøgskule orienterer om folkehøgskulen i dag.

Dersom ikke noe anna blir opplyst, foregår møta i Ungdomssentret.