Har du noe som passer til Hemgrenda?

Hemgrenda 2018 er historie, nå er redaktørane godt i gang med å planlegge Hemgrenda 2019. Dei oppfordrar derfor folk til å skrive. Ta gjerne kontakt: aagknu@online.no el. jon@forkalsrud.org. Innleveringsfrist er sett til ved påsketider.

Om du har interessante bilder med tilknytning til Ringebu i en gammel familiealbum, kontakt gjerne redaktørene da det kan bli en fin illustrasjon til en av artiklene. Bildegruppa kan også være interessert i formell registrering.