Innkalling til årsmøte med foredrag

Onsdag 7.april 2021 kl. 19.00 i Ringebu Prestegard, Vognskjulet

Sakliste:

  1. Åpning, velkomen til møtet
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Val av møteleiar
  4. Årsmelding
  5. Rekneskap
  6. Val
  7. Arbeidsplan for 2021
  8. Kaffeservering
  9. Fagleg innslag: Trond Klaape Torveig Dahl

Vel møtt!
Fåvang, 14.03. 2021

NB! NB!

På grunn av pandemien veit vi ikkje nå om møtet kan gjennomførast på oppsett dato, så vi må halde oss orienterte om smittevernreglar når tida nærmar seg og følgje råda frå sentrale myndigheiter og kommunelege Per Ove Hagestuen.

Vi ønsker påmelding denne gongen til Bjørg Avlestuen seinast 31.03. på tlf. 97543113 eller e-post: bjorgavlestuen@gmail.com

Skulle møtet bli avlyst/utsett, blir dei påmeldte varsla. Dei med papirbrev blir bedne om å oppgi telefonnummer ved påmelding. Dei påmeldte med e-postadresse får informasjon på e-post. Skulle møtet bli utsett på ubestemt dato grunna pandemien, blir ny dato kunngjort. Ver venleg å ta vare på årsmøtepapira!

Styret