Publikasjoner

Historielaget har stått bak utgivelse av bokverk opp gjennom åra. De fleste av disse er å få kjøpt ved hendvendelse til post@ringebu-historielag.no.

Gardar og Slekter

Einar Hovdhaugen, 1953

502 sider

Bygda Vår

Einar Hovdhaugen, 1976

Utvandringa frå Ringebu til Amerika

Einar Hovdhaugen 1975, 1983 (177 sider), 2005

Frå det gamle arbeidslivet

Forfatter: Einar Hovdhaugen

Utgitt 1993, andre opplag 2012

ISBN 82-990451-4-2

ISBN 978-82-91896-14-4

207 sider

Nedlagde Heimar

1996. Redaktører: Ola Rønningen, Oddvar Hagen

ISBN 8299045185

428 sider

Seterhistorie for Ringebu

2011

Hemgrenda

Årbok, sammenhengende siden 1977. De fleste er fortsatt til å få kjøpt. Utsolgte årganger er 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1995.

Heim og Folk

Halvor Aaby. Fem bind planlagt, bind 1 om Venabygd publisert 2013, bind 2 Kjønnås publisert 2014. Bind 3, Vålebru, 2015. Deretter Vekkom, Brekkom, Fåvang, Vestsida vil følge dei neste åra.

Vålebru 100 år

«Landets minste by»

Per Åsmundstad, 1999

92 sider

Kildematriell transskribert fra gotisk

 • Ministerialbøkene for Ringebu frå 1696 fram til 1898. Dette er trykt i 17 hefter og bøker.
 • Tingbok for Søndre Gudbrandsdal 1664 - 1700 (Saker frå Ringebu), trykt hefte.
 • Tingbok for Sør-Gudbransdal 1705 - 1726 (Saker frå Ringebu), trykt hefte.
 • Tingbok for Sør-Gudbrandsdal 1727 - 1739 (Saker frå Ringebu), trykt hefte.
 • Tingbok for Sør-Gudbrandsdal 1739 - 1746 (Saker frå Ringebu), trykt hefte.
 • Tingbok for Sør-Gudbrandsdal 1747 - 1753 (Saker frå Ringebu). trykt hefte.
 • Tingbok for Sør-Gudbrandsdal 1754 - 1758 (Saker frå Ringebu), trykt hefte.
 • Tingbok for Sør-Gudbrandsdal 1754 - 1756 (Saker frå Ringebu).
 • Skifter frå Ringebu 1682 - 1720, trykt hefte.
 • Kallsboka for Ringebu 1732 - 1772, trykt hefte.
 • Veghistorie for Ringebu, trykt hefte.
Andre publikasjoner av lokal interesse

Det er også andre som har publisert lokalhistorisk stoff uten at historielaget har hatt noe med det å gjøre. Vi ramser opp et tilfeldig utvalg her. Om det er noe vi ikke har fått med, ta gjerne kontake med post@ringebu-historielag.no. Vi er interessert i å få til en mer fullstendig oversikt.

Jubileumsskrifter

Hundre års grotid og vokstertid – Ringebu og Fåvang Bondelag 100 år

Forfatter: Einar Hovdhaugen

Utgitt av Ringebu og Fåvang Bondelag 1985

ISBN 82-990451-2-6

Ringebu Kommune 1837–1987

Utgitt av Ringebu Kommune 1987

287 sider


Ringebu Sparebank 1860 – 1960

Forfatter: Eyvind Lillevold

Utgitt av Ringebu Sparebank 1960

Venabygd Kyrkje 200 år

Forfatter: Simon Dahlen

Utgitt av Venabygd Sokneråd 1980

ISBN 82-7275-005-8


I forbrukernes tjeneste i 40 år : Ringebu samvirkelag 1953-1993

Forfattere: Ole Ringen, Erling Raubakken, Sigmund Grotheim

Utgitt 1993 av Samvirkelaget

ISBN 8272750740

35 sider


Ringebu Ysteri gjennom 40 år — 1913–1953

Utgitt av Ringebu Ysteri 1953

Ysteridrift i Ringebu gjennom 75 år

Utgitt av Ringebu/Fåvang Ysteri 1987

Jubileumsskrift Fåvang Idrettslag 1923–1973

Utgitt av Fåvang Idrettslag 1973

Historia om Fåvang Idrettslag 1923–1995

Forfattere: Sigurd Krekke, Rolf Morken, Hans Hjelstuen

Utgitt av Fåvang Idrettslag 1995

ISBN 8272751356

392 sider


Ringebu Idrettslag 100 år — 1895–1995

Forfatter: Asbjørn Haverstad

Utgitt av Ringebu Idrettslag 1994

ISBN 8272750821

104 sider


Ringebu-Fåvang svinavlslag 1961–1986 25-års-beretning

Utgitt av Ringebu-Fåvang svinavlslag 1987

Skoghistoria for Ringebu

Forfattere: Morits Nordrum og Jon Ødegård

Utgitt av Ringebu-Fåvang Skogeierlag 2005

Ringebu Bilruter

Utgitt av: Stein Olav Dokk 2015


Venabu : 1947-1997

Utgitt 1997 av Venabu fjellhotel, Venabygd

23 sider


MGE 75 år

Forfatter: Ragnar Øvrelid

Utgitt 1991 av Midt-Gudbrandsdal Elverk

287 sider


Ringebu folkehøgskule 125 år, 1876-2001
amtskole, fylkesskule, folkehøgskule

Redaktør: Per Åsmundstad

Utgitt 2001 av Ringebu folkehøgskule

ISBN 8278470723

143 sider


Fåvang Sau- og Geitalslag 50 år (1949-2000)

Forfattere: Hans M. Hjelstuen, m. fl.

Utgitt 2000 av Fåvang Sau og Geit


Dikt

Vers og viser frå bondetunet

Forfatter: Einar Hovdhaugen

Heim og grend

Forfatter: Ola Rønningen

Utgitt 1973

Gards-, Grende- og Familiehistorie

Forkalsrud «ödegaarden Forkalsrud» 33-1

Forfatter og utgiver: Jon Ødegård 2007

Husmannsbruket Guttuhaugen «Gjennom gråe grenders kav»

Forfatter: Oddmund Kristiansen

Utgitt av Dølaringen Boklag 1996

ISBN 82-90072-67-8


Bidrag til kunnskap om Hirikjøl-almenningen

Forfatter: Morits O. Nordrum

Utgitt 2000

Kolstadroa Frå husmannskår til velstandsår

Forfatter: Erling Raubakken

Utgitt 1995

ISBN 82-7275-091-0

115 sider


Skjeggestad – gardens historie fra 1860 til 2015 og folkene på garden

Forfattere: Lauritz og Arne Kleven

Utgitt 2015

Gardshistorie Nordrum i Fåvang «Någå tå di eg væt!»

Forfatter: Morits O. Nordrum

Utgitt 2015

Gardshistorie Nordrum i Fåvang «Gard og Slekt»

Forfattere: Engebret Hougen og Arild Løsnes

Utgitt 2015

Barneår i Venabygda

Forfatter: Kristine Haugen

Utgitt 2004
Gundershaugen – Historia om garden og folket

Forfatter: Kristine Haugen

Utgitt 2007

Da fjellet ble matbu og stabbur – Allergodtslekten fra Brekkom Ringebu

Forfatter: Ole Hovdhaugen, Volda.

Utgitt: 1998

Bestemor Fåvang – Ellen Pedersdatter Mathiesen født Gunstadbrend i Ringebu 1893 — 1979

Forfatter: Ole Hovdhaugen, Volda.

Utgitt: 2003

Hageødegaarden - beliggende i Wennebøigdens Annex udi Ringeboe præstegield

Forfattere: Johannes Haugstad, Arne Spidsberg, Geir Paulsrud og Steinar Skåden

Utgitt av Thorsrud, Lokalhistoriske Forlag, Lillehammer, 1999

ISBN: 82-7847-042-1

142 sider

Anna

Fra Svartnåsån til Kjempegull – Et liv med sau...

Forfatter: Hans M Hjelstuen

Utgitt: 2011

Samdalen – historia om en fjelldal

Forfattere: Gudbrand Berg og Lars Haugen

ISBN 9788230322321

Utgitt: 2013

Frå råk til riksveg

Setervegen Lundbakken – Forrestadsetra og andre gamle seterveger og råk i Venabygd

Forfatter: Oddvar Hagen

Utgitt av Vegselskapet Lundbakken – Forrestadsetra og Venabygd Grunneierlag 1976

ISBN 8290117094

92 sider


Spelmenn frå Ringebu

Forfatter: Ola Rønningen

Utgitt 1939

Ringebu Stavkyrkje

Sognekirken i form og funksjon gjennom 900 år

Utgitt av Stiftelsen Ringebu Samlingene 1998

ISBN 82-91955-01-8

Der Laugen strøymer

Utval av dikt og avisartilklar

Forfatter og utgiver: Pål Kluften 1952

Frå Venabygd til Texas

Pioneren Jehans Nordbu

Forfatter: Einar Hovdhaugen

Utgitt av Det Norske Samlaget 1975

79 sider


Ringbu
- gamal bondekultur i Gudbrandsdalen

Forfatter: Ivar Kleiven

Utgitt av H. Aschehoug & co. 1928

329 sider


Slekta vår

Forfatter: Ola Rønningen

Brennhaugslekta

Forfatter: Ola Rønningen

Svendstadstugufolket

Forfatter: Oddvar Hagen

Utgitt 1988 av Dølaringen boklag

ISBN 8290072325

120 sider


Oljebrenning - En lokalhistorisk egenart av attåtnæring

Forfattere: Erling Raubakken og Arne Løsnesløkken

Utgitt 1978 av Fåvangfjellets sportskapellag

Gudbrandsdalen gjennom krigsåra 1940 - 1945

Forfatter: Einar Hovdhaugen

Utgitt 1950 av Gudbrandsdal historielag

232 sider


Minner frå livet mitt

Forfatter: Håkon Ødegård

Utgitt 1983

Imsdalens Historie

Forfatter: Hallvar Huset

Utgitt 1986 av Sollia forlag

ISBN 8290346115

154 sider

Heimgard og fjellgrend - eventyrlandet

Forfatter: Johannes Haugstad

Utgitt 1996

ISBN 82-7275-095-3

70 sider


Bergehagen i Ringebu - Ein heim og ei slekt

Forfatter: Johannes Haugstad

Utgitt 1998

ISBN 8272751003

83 sider


Til fjells i feriene

Forfatter: J. A. Friis

5. utgave utgitt 1943

Beskrivelse over Gudbrandsdalen Provstie

Forfatter: H. F. Hiorthøy

Utgitt 1785, ny utgave fra Lokalhistorisk forlag 1990

ISBN 82-7404-037-6

174 sider


Reise giennem en deel af Norge__ i de Aar 1773, 1774, 1775 paa Hans Majestets Kongens Bekostning er giort og beskreven. 3: Gudbrandsdalen og Hedemarken

Forfatter: Gerhard Schøning

Utgitt 1775, ny utgave Tapir forlag 1980

228 sider


Brekkominger i arbeid, leik og krig

Forfattere: Helge Nordølum, Erik O. Bakken, Hallstein Hage

Utgitt 1997

ISBN 8278470200

Befolkningsutviklingen i Ringebu på 1700-tallet - med någå attåt

Forfattere: Hallstein Hage, Ole Johannes Gilleberg

Utgitt 1995

ISBN 8272750880

77 sider

Myre i Fåvang : gards- og slektshistorie for nedre Myre 1500-2000

Forfattere: Hallstein Hage, Ellen Elisabeth Voss, Ole Bjørn Myhre

Utgitt 1998

ISBN 8272750996

Gamle hus i Ringebu: registering av faste kulturminne i Norge
rapport om registrering av hus bygde før 1900

Forfattere: Arnfinn Engen, Kyrre Dahl

Utgitt 1989 av Fylkeskonservatoren i Oppland

ISBN 8290439342, 9788290439342

71 sider


En fjellbygd med tradisjoner
kulturminner fra nyere tid i Atnavassdraget, Hedmark, Oppland

Riksantikvarens Rapporter 5

Forfatter: Arne Lie Christensen

Utgitt 1982 av Alvheim og Eide

ISBN 8290359128

112 sider

Skulesoge for Gudbrandsdalen : 09 Ringebu

Utgitt 1978 av Oppland distriktshøgskole, Lillehammer

ISBN 8271840266

134 sider