Bilder fra tur til Stange August 2016

Historielaget reiste på tur til
Utvandrermuseet på Ottestad
og besøkte også
Nedre Røhne Gård
Stange søndag 28.08.16. Her er et utvalg av bilder fra Knut Olafsen.

Utvandringens minnekirke

Lydhør forsamling

Den gemene hop

Han kunne sin utvandrerhistorie

Kindredhuset. Første postkontor, eiendomskontor, skole, samfunnshus og kommunehus.

Flerbrukshus og presten bodde i andre etg.

Nils A. Røhme underholder

Vertskapet Karoline Finstad og Erling Vold ønsker oss velkommen

Utafor den gamle hovedbygningen fra 1600-tallet, et av Stanges eldste hus

Vi får orientering på Napoleonsrommet

Napoleons kiste var stor kunne Karoline fortelle.

Åge Knuts og Torill Røhne. De er søskenbarn. Torill, f. Knuts, kommer fra Fåvang.

Mer om Nedre Røhne Gård.