Pakkemøte i Kaupanger torsdag 19. november kl. 18

Heim og folk Vekkom og Hemgrenda 2016 leveres frå
trykkeriet 15. november. Det blir pakkemøte i Kaupanger
torsdag 17. november.

Vel møtt.