Nytt slektsforskningssenter planlegges

I det nye Innovasjonssenteret i Ringebu ("bankbygget"), planlegges et senter for slektsforskning. Der
håper vi å få til gode møteplasser for både lokale og tilreisende. Mer om dette rundt 1. mars 2017, da
en regner med at bygget er ferdig til innflytting. Vi minner om personer som står til disposisjon for å
svare på slektsspørsmål. Se Aktiviteter/grupper.

Synes du dette er spennende arbeid og er interessert i å være med, så ta kontakt med ledelsen i
Ringebu Historielag.

Bygget som blir til Innovasjonssenteret, Foto fra GD.no