Temakveld i Ringebu Prestegard

Fredag 17. februar kl. 19.00
Professor Ole Martin Høystad kåserer om sin nyeste bok

«Sjelens betydning»

Et historisk drama om sjelens skjebne i vår kultur fra antikken til vår tid

Inngang – Kaffe og kaker

Ole Martin Høystad

Kort beskrivelse av forfatteren og boka:

Ole Martin Høystad er professor emeritus ved Høgskolen i Sørøst-Norge,
avdeling Bø. Han hadde internasjonal suksess med sin forrige bok
HJERTET. EN KULTURHISTORE, som er solgt til 20 land. Nå har han
skrevet en oppfølger: Sjelens betydning. En kulturhistorie (Aschehoug
2016), som er tema for dette foredraget. Boken har fått gode
anmeldelser og er allerede solgt til fem land.

Den betydning vi tillegger sjelen, gjenspeiles i vårt språk, som
rommer en rekke sjelelige uttrykk. Vi snakker om en hel og ren sjel,
om en dyp og ærlig sjel. Spørsmålet er om dette er bare billedlige
talemåter, metaforiske uttrykk for personlige egenskaper, eller om
ordet sjel refererer til noe virkelig og viktig i oss, på linje med
fornuft og følelser. Dette foredraget forsøker å svare på slike
spørsmål. Ved å følge den dramatiske utviklingen av sjelen fra den
greske antikken til vår tid vil foredragsholderen forsøke å avklare
hvilken betydning den fortsatt kan ha i det 21. århundret.

Ole Martin Høystad er dr. philos. og professor em. i tverrfaglige
kulturstudier ved Høgskolen i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i
Telemark – Bø). I noen år var han også ansatt som professor ved
Syddansk Universitet i Odense. Høystad har dr.grad i nordisk
litteratur, og har i en årrekke arbeidet tverrfaglig og gitt ut flere
bøker om litteratur, filosofi og kulturhistorie.