Oppfølging av slektsforskningskurset før jul

Godt nytt år til alle medlemmer i Ringebu Historielag!

Som oppfølging av slektsforskningskurset før jul, settes det nå av tre
datoer der alle interesserte kan møte opp og få hjelp og veiledning i
slektsarbeid, uavhengig av medlemskap i historielaget eller deltagelse
på kurset før jul.

Veileder: Ole Jon Moastuen
Sted: Innovasjonssenteret i Vålebru
Tid: 17.01., 31.01. og 14.02. Alle dager kl. 18.00-20.30

Fint om dere melder fra til Ole Jon på forhånd hva dere ønsker hjelp
til på på 95400538
eller e-post ol-jon@online.no.

Med hilsen

Gudbrandsdalsmusea/Midtdalsarkivet og Ringebu Historielag

Olaug Widme