Konsesjonslovene og det norske vannkraftregimet

Har vi noko å lære av historia?

Lars Thue, professor emeritus ved BI, Oslo

Innovasjonssenteret, Ringebu

tysdag 23. oktober kl. 18.00

Lars Thue. Foto: Universitetsforlaget.

Lars Thue er cand.philol. frå Universitet i Oslo med statsvitskap
grunnfag, sosiologi mellomfag og historie hovudfag. Han har arbeidd
med lokalhistorie og næringslivshistorie med særleg vekt på
infrastrukturhistorie (elforsyning, telekommunikasjon og post). Som
næringslivshistorikar har han arbeidd mykje med energihistorie,
prosjekt om utviklinga i norsk elforsyning frå slutten av 1800-talet
og fram til i dag.

Han heldt foredrag på Gudbrandsdalsseminaret i januar 2018, men vi
syntes det var viktig å gje han meir tid med ein eige temakveld. Dette
er veldig relevant tema i dag, og hans foredrag vil gje oss god
bakgrunn i korleis konsesjonslovane og vasskraftutviklinga har vokse
fram.

For arrangørane
Ringebu Rotary, Ringebu Historielag, Midt-Gudbrandsdal Næringsforening og Gudbrandsdalsmusea.
Ringebu 23.09.2018

Torveig Dahl