Innkalling til årsmøte

med lokalhistorisk foredrag

onsdag 13.mars 2019 kl 19.00 på Ringebu ungdomssenter

Sakliste:

  1. Åpning, velkommen til møtet
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Valg av møteleder
  4. Årsmelding
  5. Regnskap
  6. Valg
  7. Arbeidsplan for 2019
  8. Ove Løkken blir utnevnt til æresmedlem
  9. Kaffeservering
  10. Faglig innslag ved Geir Paulsrud: På allfarveg og kongeveg gjennom Midt-Gudbrandsdalen

Vel møtt!
Fåvang, 21.02. 2019