Årsmelding 2019

Årsmøtet var på Ringebu Ungdomssenter onsdag 13. mars kl. 19.00. 46
personer skrev under på protokollen. Det faglige innslaget var et
foredrag av Geir Paulsrud: På allfarveg og kongeveg gjennom
Midt-Gudbrandsdalen.

Etter årsmøtet i 2019 har styret hatt denne sammensetningen:

Leder: Olaug Widme
Nestleder: Kjell Hovde
Kasserer: Bjørg Avlestuen
Sekretær: Ole Guttu
Styremedlemmer: Birgit Bråstad, Helge Rudihagen
Varamedlemmer til styret: Gudbrand Berg, Odd Arne Furusæter, Siri Korsbøen Haugstad
Revisor: Hans M. Hjellstuen
Redaktører for Hemgrenda: Åge Knuts og Jon Ødegård
Valgkomite: Knut Evensen, Anne Berit Skogvang og Bertil Jordbruen, førstnevnte som leder
Varamedlem til valgkomiteen: Torbjørn Torgersen

Regnskapet er ført av Snøhetta regnskap v) Roald Smestad, og gjelder
for kalenderåret 2019. Årsmeldinga følger også kalenderåret. Styret
har hatt 11 styremøter og behandlet 78 saker. Medlemstallet er ved
utgangen av året 689.

Arbeidsgrupper i laget:

 1. Gotisk gruppe. Ingen aktivitet i gruppa i meldingsåret på grunn
  av anna arbeid. Det har vært gjort forsøk på å få noen til å drive
  opplæring i å lese gotisk, uten å lykkes med det.
 2. Slektsgranskning. Ole-Jon Moastuen og Wenke Horten hjelper de
  som henvender seg for å finne slekt fra både inn- og utland.
 3. Bildegruppe. Gruppa har bestått av Knut Olafsen, Gudveig
  Hjelle, Kjell Hovde, Oddveig Borgedal, Gudbrand Berg og Hans Tore
  Seielstad. Knut Olafsen er leder. Gruppa møtes fast en gang i uka
  og scanner og registrerer bilder. Programmet de bruker er
  Primus. Dette er et program for digitalisert lagring av
  fotografier. Ringebu Historielag fungerer som en underavdeling av
  Gudbrandsdalsmusea.
 4. Skolesamling. Siden Anne Thea og Knut Olafsen formelt sett har
  lagt ned arbeidet, har det vært liten aktivitet dette året, men
  Knut deltok i arbeidet med Gammeldags skole i Imsdalen, et opplegg
  historielaget søkte om midler til og fikk det. Arrangementet fører
  med seg møtevirksomhet og planlegging med aktuelle skole, samt
  uthenting av gjenstander som skal brukes.
 5. Hemgrenda. Boknemnd: I tillegg til redaktørene Åge Knuts og Jon
  Ødegård har nemnda bestått av: Ola Hauge, Atle Aarnes, Knut
  Kvernflaten, Anne Berit Skogvang og Per Åsmundstad. Leder i laget
  er også med.
 6. Ringebu - Heim og folk Sør-Fåvang. Boknemnd: I tillegg til
  forfatterne Ola Hauge og Halvor Aaby og redaktør Jon Ødegård har
  nemnda for sjette boka, Bind 7, bestått av: Hedvig Amrud, Rolf
  Bråstad, Sigurd Søreng, Knut Olafsen, Halldis Myhre Tvete og Olaug
  Widme, de to sistnevnte som korrekturlesere. I tillegg nevnes at
  Ola Hauge og Knut Olafsen er ansvarlig for henholdsvis kart og
  bilder. Boknemnda har hatt mange møter.
 7. Praktbok om stavkirka, prestegarden og området rundt. Torveig
  Dahl er redaktør. Ellers er Lars Smestadmoen fra Ringebu Sokneråd
  med, Einar Høystad fra Stiftelsen Ringebu Prestegard, Jon Ødegård
  fra Ringebu Historielag. Arbeidet med boka er ei videreføring av
  utstillinga i prestegarden om stavkirka, prestegarden og
  hagen. Planlagt utgivelsesår 2021.

Bøker

Hemgrenda kom i november. Boka er på 160 sider, inkludert
årsmeldinga. Trykkeri 007 i Aurskog stod for trykkinga. Boka ble
innbundet i Skien. Prisen er på 200 kr for medlemmer og 230 kr for
ikke-medlemmer. Pakkedagen var i Kaupanger onsdag 13.11. Salgskorpset
fikk bøkene sine, og boka har solgt godt. Boka fikk omtale i
lokalavisene.

Tingbok for Ringebu: Ingen aktivitet i meldingsåret.

Turer

I august var det tur til Finnskogen med stor deltagelse, og i
september var det tur for tillitsvalgte til Lia Gård.

Kulturarrangement/æresmedlemmer

På årsmøtet ble Ove Løkken utnevnt til æresmedlem i laget.

Kulturkvelden med tema fra Brekkom ble arrangert i Fjelltun den
16.06. med bra frammøte. Johan Velten hadde det faglige innslaget.

Representasjon

 • representert på Gudbrandsdalsseminaret på Maihaugen
 • representert på årsmøtet i Gudbrandsdal historielag og Dølaringen
 • deltatt i prosjektet Tankeplass i Oppland fylkeskommunes regi. Historielaget er med i ei referansegruppe
 • deltagelse i VilMer v) bildegruppa som har hatt oppdrag på Ringebu Omsorgssenter og Linåkertunet
 • bidratt med ei bildesamling, satt sammen av bildegruppa, foreløpig til bruk på Ringebu Omsorgssenter
 • deltatt i ei arbeidsgruppe om stavkirkeutstillinga og historia om Prestegarden
 • medarrangør av Gammeldags skole i Imsdalen sammen med Ringebu skole
 • deltatt i planlegging av jubileet for kristninga av dalen, 2021-jubileet
 • deltatt på Fåvangdågån
 • deltatt på Ringebudagene
 • arbeidet med å finne lokaler for skolesamlinga har pågått
 • forespurt av Ringebu kommune i arbeidet med navne-endring på Ringebu Eldresenter

Annet

Hjemmesida er laget av Knut Forkalsrud. Han er og administrator. Sida
fører til en del aktiviteter
Økonomisk situasjon: God. Viser ellers til regnskapet

Styret takker alle tillitsvalgte og medlemmer for godt samarbeid i året som gikk.

Fåvang, 28. 02. 2020
Olaug Widme