Innkalling til (tidligere utsatt) årsmøte

Som kjent ble det planlagte årsmøtet 18.mars utsatt grunnet situasjonen med coronaviruset. Nå som myndighetene har løst opp litt på restriksjonene, kan
årsmøtet gjennomføres.

Innkalling til årsmøte med lokalhistorisk foredrag

onsdag 20. mai kl. 19.00 på Sør-Fåvang grendehus

Sakliste:

  1. Åpning, velkommen til møtet

  2. Godkjenning av innkalling og sakliste

  3. Valg av møteleder

  4. Årsmelding

  5. Regnskap

  6. Valg

  7. Arbeidsplan for 2020

  8. Kaffeservering

  9. Faglig innslag v) Sigurd Krekke: Hoppmiljøet i bygda

Vel møtt!