Korrekturlesere søkes

Til lesere av Ringebu Heim og Folk, Brekkom og Imsdalen! Vil du hjelpe til med rettinger i boka? I høst tenker vi at boka for Sør-Fåvang skal komme ut om alt går etter planen. Der skal vi ha med viktige rettinger fra sist utgitte bok, og det er Brekkomsboka. Har du noe du mener bør endres, så send til redaktøren for bøkene, Jon Ødegård, på e-postadresse jon@forkalsrud.org Endringene må selvfølgelig være relevante for boka da den ble skrevet; ikke endringer som er kommet til etterpå.