Utdeling av Kongens fortenestemedalje

Det er ei glede å gjera kjent at ein av medlemmane, Jon Ødegård, får tildelt Kongens fortenestemedalje søndag 27.juni kl 19.00 på Kaupanger i Ringebu.

På grunn av restriksjonane med covid-19, blir arrangementet berre for inviterte gjestar.

For å følge streaming, gå inn på linken nedanfor.

Den ligg og på Ringebu Historielag si facebook-side under Arrangementer.

Streaming er utført av Total Production AS
v/ Ole Johnny Myhrsveen.

https://vimeo.com/event/1100493

Olaug Widme -leder