Hemgrenda 2021 underveis

Årets utgave er levert til trykking. Historielaget inkaller til pakkemøte i Kaupanger 18. november klokka 18:00. Det er mye å glede seg til i de 160 sidene. Artiklene er som følger:

 • Lars V, Tvete: Praktportalen fra 1200-tallet
 • Åge Knuts: Minne frå Imsdalen
 • Jon G. Fretheim: Kiste på vandring
 • Jon Ødegård: Frå embetsmenn til husmannskår
 • Per Åsmundstad: Småkårsfolk på Losna
 • Grethe Hald: Brevene fra prestegården
 • Johannes Gilleberg og Per Åsmundstad: Kristen Prestbakken
 • Knut Rønningen og Jon Ødegård: Vassbrunnet
 • Tor Guttu: Ringbygginger slår seg opp i Kristiania
 • Einar Hovdhaugen: Ein fjellgard blir til – og lagt ned
 • Rasmus Stauri: Karl Lillevold 1904 - 1969
 • Per Andreas Gjelsvik: Sykkeltur Brekkom - Atna i 1921
 • Marit Graff Hagen: Ringebu rundt 1920
 • Albert Steine: Øksendalsvalsen
 • Olaug Widme: Friisvegen - ei stripe over fjellet
 • Arne Ellingsberg: Æreshusmor fra Ringebu
 • Helge Vorhaug: Den vidaregåande skulen før i tida
 • Åse Johanne Gilleberg: Gillebergs gartneri
 • Arne Martinsen: Frøken Moe