Årsmøte i Ringebu historielag onsdag 23. mars

Det blir årsmøte i Ringebu Historielag onsdag 23. mars kl 19.00 på Høgvang i Brekkom.

Sakliste:

  1. Åpning. Velkomen til møtet
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Val av møteleiar
  4. Årsmelding
  5. Rekneskap
  6. Innkomne saker
  7. Val
  8. Arbeidsplan for 2022
  9. Kaffeservering
  10. Fagleg innslag: Bildegruppa viser bilde.

Påmelding til Bjørg Avlestuen innan fredag 18. mars til Bjørg Avlestuen, tlf 97543113 eller e-post: bjorgavlestuen@gmail.com