90 år - Jubileumsarrangement

Medlemer og æresmedlemer i Ringebu Historielag

I år er det 90 år sidan Ringebu Historielag vart stifta.
Denne milepelen markerer vi med eit jubileumsarrangement

på Kaupanger i Vålebru
12.juni kl.18.00

Av programmet nemner vi m.a.:

  • Historisk vandring gjennom 90 år
  • Æresmedlemskap
  • Sang og musikk
  • Servering

Av praktiske årsaker må vi ha bindande påmelding innan 2.juni

til Bjørg Avlestuen tlf. 97543113

Styret