Innkalling til årsmøte 2023

Med fagleg innslag

onsdag 15.mars 2023 kl. 19.00 – Ringebu Ungdomssenter i Vålebru

NB! På grunn av praktiske årsaker ønsker vi påmelding til møtet, helst innan fredag 10. mars til Bjørg Avlestuen tlf. 97543113 eller e-post: bjorgavlestuen@gmail.com
Saker utanom årsmøtesaker må vera komne til styret innan 8.mars.

Sakliste:

 1. Åpning, velkomen til møtet
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Val av møteleiar
 4. Årsmelding
 5. Rekneskap
 6. Innkomne saker
 7. Val
 8. Arbeidsplan for 2023
 9. Kaffeservering
 10. Fagleg innslag:
  Framvekst av Vålebru sentrum v/ Torveig Dahl og Oddleiv Ringlund, som har utført ei
  registrering av kulturminne basert på kommunens kulturminneplan.

Vel møtt!

Fåvang, 20.02. 2023

HANDLINGSPLAN FOR 2023

 • Halde i gang arbeidet med bøkene Hemgrenda og Ringebu - Heim og Folk
 • Halde i gang innsamling av munnlege minne
 • Halde i gang arbeidet med bilderegistreringa
 • Prøve å halde varm kunnskapen frå kurset i gotisk
 • Prøve å få til kurs/kveldsseto om aktuelle tema
 • Prøve å få til arrangement og turar
 • Halde varmt arbeidet med nytt lokale for skulesamlinga
 • Svare på spørsmål om slekt og elles handtere dei spørsmåla som kjem