Markvandring søndag 13.august 2023 kl. 12.00

Den planlagte og varsla markvandringa fra Sveasletta i Sør-Fåvang 13. august må avlyses på grunn av situasjonen etter uværet vi har hatt i distriktet de siste dagene. Vi håper å kunne gjennomføre vandringa to-tre uker senere, men det blir kunngjort på e-post til medlemmer og på facebook til andre. Dette til orientering.

På grunn av mye regn i det siste og derav vansker med tilstrekkelig opptørking i grunnen der, så velger vi å utsette vandringa til våren/forsommeren og håper det blir bedre da. Dette til orientering.

Vil noen bli med på dette?

Møt opp ved Sveasletta i Søre Goppolvegen, litt opp for
Rudrud. Der er det mulig å parkere.

Turen går først opp til noen gamle bosettinger ved Sveasletta,
så sørover og litt inn på Øyer. Så går turen nedover i lendet og i
retning Søreng. De som er for slitne til å gå opp til
parkeringsplassen, kan hentes der med bil.

I tillegg til den gamle bosettinga er også vegsystemet i området
interessant. Dette er visst fra før 1650. Det later til å være litt
divergerende oppfatning av hvor dette gikk. Bertil Jordbruen,
Ivar Nordberg, Kåre Olav Solbakken, Ole Jon Moastuen og flere
har gått denne ruta og sett litt på dette. Noen av disse blir med
på turen.

En bør bruke skikkelig fottøy, og en bør være noe turvant. Vi tar
oss tid til kaffepause.

Skulle noen være usikre på startpunktet, så ta kontakt med
Bertil Jordbruen tlf. 41553907

Styret i Ringebu Historielag v/ Olaug Widme

Kart