Kultursentrum i 1000 år

Boka Ringebu Stavkyrkje og Prestegard - Kultursentrum i tusen år ble utgitt i
2021 av Ringebu Historielag i godt samarbeid med Ringebu Sokneråd,
Stiftelsen Ringebu Prestegard og Gudbrandsdalsmusea AS. Grafisk form:
Morten Løwe, Krible Design A/S.

Boka har et rikholdig innhold, og selvfølgelig er stavkirken og
inventaret grundig beskrevet av gode fagfolk.
Området rundt kirken er svært interessant lesning. Her finner du om
Kongsvegen og Pilegrimsleden, de geologiske prosessene og arkeologiske
funn i området, og ikke minst en grundig og velskrevet artikkel om
området Gildesvollen.

Prestegarden med gammelt og nytt, hus og folk, prester fra middelalderen
og fra nyere tid som vi husker og kjenner, dramatiske historier og
morsomme anekdoter, hagen - dagens perle og prestegarden som dagens
kunst-og kultursenteret, er det du kan gå inn i.

Annet i området som Varden, Retterstedet, Klokkergarden og Kirkenær
forteller sin historie og leder oss fram til Tenkeplassen av nyere dato,
som besøkes av mange hvert år.

Nevnes må også alle de vakre bildene tatt fra uteområdet og fra inne i
husa, av folk og blomster. Det er mye å glede seg over.

Boka kan fortsatt kjøpes på Norli i Ringebu eller om du er lengre unna,
så kan du gå inn på linken under. Kanskje dette kan være et gaveforslag?

https://www.norli.no/boker/dokumentar-og-fakta/lokallitteratur/ringebu-stavkyrkje-og-prestegard-kultursentrum-i-tusen-ar