Andre publikasjoner av lokal interesse

Det er også andre som har publisert lokalhistorisk stoff uten at
historielaget har hatt noe med det å gjøre. Vi ramser opp et tilfeldig
utvalg her. Om det er noe vi ikke har fått med, ta gjerne kontake med
post@ringebu-historielag.no.
Vi er interessert i å få til en mer fullstendig oversikt.

Sortert etter forfatter.
Samdalen – historia om en fjelldal

Forfattere:
 • Berg, Gudbrand
 • Haugen, Lars

Utgitt 2013

ISBN: 9788230322321
En fjellbygd med tradisjoner kulturminner fra nyere tid i Atnavassdraget, Hedmark, Oppland

Forfatter: Christensen, Arne Lie

Utgitt 1982 av Alvheim og Eide

112 sider

ISBN: 8290359128

Digital versjon i Nasjonalbiblioteket

Riksantikvarens Rapporter 5
Venabygd Kyrkje 200 år

Forfatter: Dahlen, Simon

Utgitt 1980 av Venabygd Sokneråd

ISBN: 82-7275-005-8
Ringebu Bilruter

Forfatter: Dokk, Stein Olav

Utgitt 2015Til fjells i feriene

Forfatter: Friis, J. A.

Utgitt 1943 - 5. utgaveBefolkningsutviklingen i Ringebu på 1700-tallet med någå attåt

Forfattere:
 • Hage, Hallstein
 • Gilleberg, Ole Johannes

Utgitt 1995

77 sider

ISBN: 8272750880

Digital versjon i Nasjonalbiblioteket
Myre i Fåvang : gards- og slektshistorie for nedre Myre 1500-2000

Forfattere:
 • Hage, Hallstein
 • Voss, Ellen Elisabeth
 • Myhre, Ole Bjørn

Utgitt 1998

64 sider

ISBN: 8272750996

Digital versjon i Nasjonalbiblioteket
Frå råk til riksveg Setervegen Lundbakken – Forrestadsetra og andre gamle seterveger og råk i Venabygd

Forfatter: Hagen, Oddvar

Utgitt 1976 av Vegselskapet Lundbakken – Forrestadsetra og Venabygd Grunneierlag

92 sider

ISBN: 8290117094

Digital versjon i Nasjonalbiblioteket


Barneår i Venabygda

Forfatter: Haugen, Kristine

Utgitt 2004
Gundershaugen – Historia om garden og folket

Forfatter: Haugen, Kristine

Utgitt 2007Hageødegaarden beliggende i Wennebøigdens Annex udi Ringeboe præstegield

Forfattere:
 • Haugstad, Johannes
 • Spidsberg, Arne
 • Paulsrud, Geir
 • Skåden, Steinar

Utgitt 1999 av Thorsrud Lokalhistoriske Forlag, Lillehammer

142 sider

ISBN: 82-7847-042-1

Digital versjon i NasjonalbiblioteketVarp og veft sagaen om ei rydnings- og kolbrennarslekt frå Synstliom i Vågå og om vefttrådar vi møter på vegen

Forfatter: Haugstad, Johannes

Utgitt 1993 av Thorsrud Lokalhistoriske forlag

223 sider

ISBN: 8290439822

Digital versjon i Nasjonalbiblioteket


Fra Svartnåsån til Kjempegull – Et liv med sau...

Forfatter: Hjelstuen, Hans M.

Utgitt 2011
Fåvang Sau- og Geitalslag 50 år (1949-2000)

Forfatter: Hjelstuen, Hans M. (m. fl.)

Utgitt 2000 av Fåvang Sau og Geit
Gardshistorie Nordrum i Fåvang «Gard og Slekt»

Forfattere:
 • Hougen, Engebret
 • Løsnes, Arild

Utgitt 2015Gudbrandsdalen gjennom krigsåra 1940 - 1945

Forfatter: Hovdhaugen, Einar

Utgitt 1950 av Gudbrandsdal historielag

232 sider

ISBN: 8290439881

Digital versjon i Nasjonalbiblioteket

Ny utgave Thorsrud Lokalhistoriske forlag 1994 ved Kristian Hosar
Historisk guide for Midt-Gudbrandsdal Fronsbygdene, Ringebu og Gausdal

Forfatter: Hovdhaugen, Einar

Utgitt 1981 av Reiselivslaget

24 sider

Digital versjon i Nasjonalbiblioteket

Illustratør: Torbjørn Mathisen
Hundre års grotid og vokstertid Ringebu og Fåvang Bondelag 1885–1985

Forfatter: Hovdhaugen, Einar

Utgitt 1985 av Ringebu og Fåvang Bondelag

84 sider

ISBN: 82-990451-2-6
Vers og viser frå bondetunet

Forfatter: Hovdhaugen, EinarBestemor Fåvang Ellen Pedersdatter Mathiesen født Gunstadbrend i Ringebu 1893 — 1979

Forfatter: Hovdhaugen, Ole

Utgitt 2003


Gamle hus i Ringebu: registering av faste kulturminne i Norge rapport om registrering av hus bygde før 1900

Forfattere:
 • Kinsarvik, Kristi
 • Engen, Arnfinn
 • Dahl, Kyrre

Utgitt 1989 av Fylkeskonservatoren i Oppland

71 sider

ISBN: 8290439342, 9788290439342Skjeggestad – gardens historie fra 1860 til 2015 og folkene på garden

Forfattere:
 • Kleven, Lauritz
 • Kleven, Arne

Utgitt 2015
Der Laugen strøymer Utval av dikt og avisartilklar

Forfatter: Kluften, Pål

Utgitt 1952

160 sider
Ringebu skolekorps, Fåvang skolemusikk 2 x 50 år : 1951-2001

Forfattere:
 • Knuts, Åge
 • Olafsen, Knut

Utgitt 2001 av Korpsene

27 sider

ISBN: 8272751186

Digital versjon i Nasjonalbiblioteket
Historia om Fåvang Idrettslag 1923–1995

Forfattere:
 • Krekke, Sigurd
 • Morken, Rolf
 • Hjelstuen, Hans

Utgitt 1995 av Fåvang Idrettslag

392 sider

ISBN: 8272751356

Digital versjon i Nasjonalbiblioteket
Husmannsbruket Guttuhaugen «Gjennom gråe grenders kav»

Forfatter: Kristiansen, Odmund

Utgitt 1996 av Dølaringen Boklag

77 sider

ISBN: 82-90072-67-8

Digital versjon i Nasjonalbiblioteket
Ringebu Sparebank 1860 – 1960

Forfatter: Lillevold, Eyvind

Utgitt 1960 av Ringebu Sparebank

123 sider


Bidrag til kunnskap om Hirikjøl-almenningen

Forfatter: Nordrum, Morits O.

Utgitt 2000
Gardshistorie Nordrum i Fåvang «Någå tå di eg væt!»

Forfatter: Nordrum, Morits O.

Utgitt 2015
Skoghistoria for Ringebu

Redaktører:
 • Nordrum, Morits O.
 • Ødegård, Jon

Utgitt 2005 av Ringebu-Fåvang Skogeierlag
Brekkominger i arbeid, leik og krig

Forfattere:
 • Nordølum, Helge
 • Bakken, Erik O.
 • Hage, Hallstein

Utgitt 1997

ISBN: 8278470200Oljebrenning En lokalhistorisk egenart av attåtnæring

Forfattere:
 • Raubakken, Erling
 • Løsnesløkken, Arne

Utgitt 1978 av Fåvangfjellets sportskapellag
Fra fjøset til Frya Tine Meieriet Frya 25 år

Forfatter: Ringen, Asbjørn

Utgitt 2015

125 sider

ISBN: 9788272752018
I forbrukernes tjeneste i 40 år Ringebu samvirkelag 1953-1993

Forfattere:
 • Ringen, Ole
 • Raubakken, Erling
 • Grotheim, Sigmund

Utgitt 1993 av Samvirkelaget

35 sider

ISBN: 8272750740

Digital versjon i Nasjonalbiblioteket
Brennhaugslekta

Forfatter: Rønningen, OlaHeim og grend

Forfatter: Rønningen, Ola

Utgitt 1973
Slekta vår

Forfatter: Rønningen, OlaSpelmenn frå Ringebu

Forfatter: Rønningen, Ola

Utgitt 1939
Reise giennem en deel af Norge i de Aar 1773, 1774, 1775 paa Hans Majestets Kongens Bekostning er giort og beskreven. 3: Gudbrandsdalen og Hedemarken

Forfatter: Schøning, Gerhard

Utgitt 1775, ny utgave Tapir forlag 1980

228 sider

Digital versjon i Nasjonalbiblioteket
Ord frå Fåvang håndbok til Fåvangdialekt med ordliste, uttale og grammatikk

Forfatter: Stubrud, Rune

Utgitt 2004 av R. Stubrud

89 sider

ISBN: 8230302138

Digital versjon i Nasjonalbiblioteket


Minner frå livet mitt

Forfatter: Ødegård, Håkon

Utgitt 1983
Forkalsrud «ödegaarden Forkalsrud» 33-1

Forfatter: Ødegård, Jon

Utgitt 2007


Hest Kultur Folkeliv Utviklingen av Stavsplassen 1997-2016

Forfatter: Aarnes, Guttorm

Utgitt 2016(?)

ISBN: 9788272752148
Ringebu folkehøgskule 125 år, 1876-2001 amtskole, fylkesskule, folkehøgskule

Redaktør: Åsmundstad, Per

Utgitt 2001 av Ringebu folkehøgskule

143 sider

ISBN: 8278470723

Digital versjon i NasjonalbiblioteketJubileumsskrift Fåvang Idrettslag 1923–1973

Utgitt 1973 av Fåvang IdrettslagRingebu Stavkyrkje Sognekirken i form og funksjon gjennom 900 år

Utgitt 1998 av Stiftelsen Ringebu Samlingene

ISBN: 82-91955-01-8
Ringebu Ysteri gjennom 40 år — 1913–1953

Utgitt 1953 av Ringebu Ysteri
Ringebu-Fåvang svinavlslag 1961–1986 25-års-beretning

Utgitt 1987 av Ringebu-Fåvang svinavlslag


Ysteridrift i Ringebu gjennom 75 år

Utgitt 1987 av Ringebu/Fåvang Ysteri